1. majinguo19992000
    majinguo19992000  :@ningchenli 提问:接上一问题!2.膀胱灌注药物在膀胱内保留多久为佳?3.如用表阿霉素灌注,用生理盐水配液还是5%葡萄糖液?非常感谢!

关闭提示