1. bgitechsol
    bgitechsol  : 单细胞基因组测序及应用 http://dxy.me/EfANRb 导读:2013年,单细胞测序技术被《Sciece》评为最值得关注的科学领域之一。对应的单细胞分析技术近年来也发展迅速,如单细胞分离、单细胞基因测序、单细胞转录组测序等。单细胞测序已逐渐成为科研热点。 一...

关闭提示